آوا سلامت در یک نگاه

باتوجه به اهمیت روز افزون تامین نیروی انسانی خلاق و ماهر در حوزه سلامت، موسسه کارآفرینان آوا سلامت به عنوان بصورت قانونی فعالیت خود را برای تحقق این هدف از تاریخ 1393/12/26 آغاز نموده است.

چشم انداز

با توجه به نقش انکارناپذیر سرمایه های انسانی در پیشرفت و توسعه خدمات،موسسه کارآفرینان آواسلامت ، به منظور دستيابی به چشم انداز نهایی خود مبنی بر تعالی سرمایه های انسانی و ارتقا جایگاه سازمانی آنان ،با رویکردی نوین در عرصه مديريت سرمایه های انسانی و توجه به رعایت استاندارد های بین المللی و ملی اقدام به ايجاد و توسعه ديدگاهی سيستماتيک و فرآيند گرا در این حوزه نموده است و چشم انداز نهایی خود را به شرح ذیل تدوین نموده است:

"موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد طی سه سال آینده به عنوان سازمانی پیشرو در تامین نیروی انسانی ماهر حوزه نظام سلامت با افزایش رضایت شغلی،انگیزش، تعهد و الگوساز در مدیریت نظام نگهداشت نیروهای قراردادی تخصصی،شناخته شود."

ماموریت اصلی

  • جذب و بکارگیری سرمایه های انسانی شایسته و کارآمد به منظور ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت در دستگاههای طرف قرارداد با رویکرد عدالت استخدامی و رعایت حقوق قانونی کارکنان و سازمانهای ذیربط

ماموریت های فرعی

  • بکارگیری و جذب نیروی انسانی به منظور ارائه خدمات اداری،فنی و تخصصی و بهداشتی و درمانی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی
  • ارائه خدمات مشاوره و مدیریت در زمینه امور پشتیبانی و منابع انسانی و حوزه های تخصصی مربوطه به شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی
  • بکارگیری و جذب نیروی انسانی در هر زمینه و هر دسته و هر شغل به درخواست دستگاههای مناقصه گذار و طرف قرارداد
  • برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی جهت ارتقا دانش و توانمندی کارکنان و متقاضیان جذب در موسسه

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

علی فردی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مشاهده بیوگرافی
دکتر محمد میرزابیگی رئیس هیات مدیره
مشاهده بیوگرافی
احمد ماهی نایب رئیس هیات مدیره
مشاهده بیوگرافی
علیرضا نمازی شبستری عضو هیات مدیره
مشاهده بیوگرافی
علی سرابی عضو هیات مدیره
مشاهده بیوگرافی