مقالات آموزشی

موفقیت در تعاملات اجتماعی
موفقیت در تعاملات اجتماعی

برای کسب موفقیت در روند تعامل اجتماعی ابتدا باید بتوانیم افرادی را که با آنها سروکار داریم بهدرستی درک کنیم.ادراک شخص از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین تکالیفی است که در زندگی روزمره با آن روبرو می باشیم...

دی 94 موفقیت در تعاملات اجتماعی
اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای

پیامبر اکرم ص ترویج و توسعه اخلاق نیک و تهذیبِ نفوس را، بزرگترین هدف بعثت خویش معرفی کرده است ...

اردیبهشت 96 اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای 2

پیامبر اکرم ص ترویج و توسعه اخلاق نیک و تهذیبِ نفوس را، بزرگترین هدف بعثت خویش معرفی کرده است ...

خرداد 96 اخلاق حرفه ای 2