نشانی
تهران، خیابان بیست و چهار متری سعادت آباد،
خیابان یکم شرقی، خیابان شب بو شرقی،
پلاک 17، طبقه اول، موسسه کارآفرینان سلامت
شماره های تماس

تلفن: 02126417448
دورنما: 02126417142
ایمیل: info@avahealth.info
support@avahealth.info