فراخوان های استخدام

فراخوان جذب برای دانشکده علوم پزشکی مراغه
20 اردیبهشت
فراخوان جذب برای دانشکده علوم پزشکی مراغهدر حال ثبت نام
ایران، مراغه
  • مهلت ثبت نام: 96/02/27

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد 29 نفر افراد واجد شرایط در عنوان شغلی مشخص را ازطريق برگزاري آزمون كتبی عمومی و تخصصی و آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی به صورت شرکتی براي خدمت در واحدهاي زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به کار گیری نماید...

فراخوان جذب کمک پرستار برای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
16 اردیبهشت
فراخوان جذب کمک پرستار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیاتمام ثبت نام
ایران، تهران
  • مهلت ثبت نام: 96/02/22

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد 60 نفر افراد واجد شرایط بومی استان تهران در عنوان شغلی کمک پرستاری یکساله را ازطريق برگزاري آزمون كتبی تخصصی ودرصورت نیاز آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینش به صورت شرکتی براي خدمت در واحدهاي زیرمجموعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دعوت به همکاری نماید...

جذب نیرو در دفتر مرکزی موسسه کارآفرینان آوا سلامت
29دی
جذب نیرو در دفتر مرکزی موسسه کارآفرینان آوا سلامت در حال ثبت نام
ایران

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود افراد واجد الشرایط رشته های مندرج در جدول زیر را از طریق فراخوان ،شناسایی و پس از مصاحبه و مراحل استخدامی جذب نماید.

تکمیل کادر نمایندگان استانی موسسه کارآفرینان آوا سلامت
27دی
تکمیل کادر نمایندگان استانی موسسه کارآفرینان آوا سلامت در حال ثبت نام
ایران

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد جهت تکمیل کادر نمایندگان استانی خود افراد واجد الشرایط رشته های مندرج در جدول زیر را از طریق فراخوان ،شناسایی و پس از مصاحبه و مراحل استخدامی جذب نماید

فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
01دی
فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان اتمام ثبت نام
ایران، کردستان
  • مهلت ثبت نام: 95/10/12

موسسه کار آفرینان آوا سلامت در نظر دارد افراد واجدالشرایط رشته هاي مندرج در جدول پیوست را ازطريق برگزاري آزمون كتبي عمومی ،تخصصی ودرصورت نیاز آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی ، به صورت شرکتی درواحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان دعوت به همكاري نمايد.

فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
13آذر
فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان اتمام ثبت نام
ایران، کردستان
  • مهلت ثبت نام:

موسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز از فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی جهت اورژانس بین جاده ای شهر دلبران،شهرستان قروه مطابق با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

جذب نیرو در دفتر مرکزی موسسه کارآفرینان آوا سلامت
16آبان
جذب نیرو در دفتر مرکزی موسسه کارآفرینان آوا سلامتاتمام ثبت نام
ایران، تهران
  • مهلت ثبت نام:

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود افراد واجد الشرایط رشته های مندرج در جدول زیر را از طریق فراخوان ،شناسایی و پس از مصاحبه و مراحل استخدامی جذب نماید.

فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
27 مهر
فراخوان جذب نیرو آواسلامت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاتمام ثبت نام
ایران، تهران و البرز
  • مهلت ثبت نام: 95/08/12

موسسه کار آفرینان آوا سلامت در نظر دارد افراد واجدالشرایط رشته هاي مندرج در جدول زیر را از طريق فراخوان ، شناسائي و درصورت لزوم از طریق برگزاري آزمون یا مصاحبه یا هر دو، به صورت شرکتی درواحد های زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دعوت به همكاري نمايد...

17 دی
فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی اردبیلاتمام ثبت نام
ایران، اردبیل
  • مهلت ثبت نام: 94/11/02

با توجه به دستورالعمل اجرای برنامه تامين مراقبتهای اوليه سلامت در حاشيه شهرها و سکونت گاههای غيررسمی از ميان افراد واجد شرايط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزينش در قالب قرارداد کار مدت معين و محدود به شرح شرايط مندرج در ذيل اقدام به بکارگيری نيرو نمايد .

29 آبان
برگزاری آزمون تخصصی جهت جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربیاتمام ثبت نام
ایران، ارومیه
  • مهلت ثبت نام: 94/8/29

با توجه به دستورالعمل اجرای برنامه تامين مراقبتهای اوليه سلامت در حاشيه شهرها و سکونت گاههای غيررسمی از ميان افراد واجد شرايط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزينش در قالب قرارداد کار مدت معين و محدود به شرح شرايط مندرج در ذيل اقدام به بکارگيری نيرو نمايد .

14 مهر
استخدام در آواسلامتدر حال استخدام
ایران، تهران
  • مهلت ثبت نام: 94/10/29

موسسه کارآفرینان آواسلامت از متخصصین واجد شرایط و دارای سابقه کار در تهران دعوت به همکاری می نماید، واجدین شرایط می توانند جهت ارسال درخواست همکاری خود، رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند و یا به شماره 26417069 فکس نمایند.