موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود افراد واجد الشرایط رشته های مندرج در جدول زیر را از طریق فراخوان ،شناسایی و پس از مصاحبه و مراحل استخدامی جذب نماید. متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند.
Hr@avahealth.info


جدول مشاغل مورد نیاز
ردیف
شغل
رشته تحصیلی
شرایط احراز تخصصی شغل
1 کارشناس منابع انسانی لیسانس/فوق لیسانس مدیریت (دولتی،اجرایی) فرایندهای منابع انسانی
(ارزیابی عملکرد ، مدیریت عملکرد ، انگیزش،توسعه شغلی ، رضایتمندی شغلی و نگاهداشت)
*داشتن حداقل 5 سال سابقه کارمفید مرتبط*
2 کارشناس اداری و کارگزینی لیسانس/فوق لیسانس مدیریت (دولتی،اجرایی) آشنا با مسائل مربوط به جبران خدمات و امور رفاهی (فرایند جذب حقوق و دستمزد،پاداش،تهیه کارکرد)
تسلط به قوانین کارو امور اجتماعی،قوانین بیمه و تامین اجتماعی،آشنا با نرم افزار دنیای پردازش
داشتن حداقل 5 سال سابقه کارمفید مرتبط
3 کارشناس حسابداری و مالی لیسانس/فوق لیسانس حسـابداری آشنا بر تهیه و تنظیم گزارشات مالی و حسابرسی ، آشنا با فرایندهای حسابداری ، آشنا با امور مالیاتی ، آشنا با امور بیمه ای ، آشنا با فرایند و نرم افزار حقوق و دستمزد
4 رئیس حسابداری و مالی لیسانس/فوق لیسانس حسـابداری تسلط برتهیه و تنظیم گزارشات مالی و حسابرسی ، تسلط با فرایندهای حسابداری ، آشنا با امور مالیاتی ، آشنا با امور بیمه ای ، تسلط بر سیستم حقوق و دستمزد ، تسلط بر صورتهای مالی ، اظهارنامه های مالیاتی
داشتن حداقل 10 سال سابقه کارمفید مرتبط

1. شرایط احراز عمومی شغل
  • مسئولیت پذیری،توانایی کار تیمی،تمایل به یادگیری،مهارت های ارتباطی،تسلط کامل بر نرم افزار آفیس
    آشنا با نرم افزار همکاران سیستم (راهکاران)،روابط عمومی بالا
  • شرایط احراز از لحاظ جنسیت و سن برای تمامی مشاغل فوق :
    مرد / حداکثر 40 سال

2. نکات مورد توجه
  • ذکر شناسه شغل درموضوع ایمیل الزامی می باشد.به ایمیلهایی که شناسه شغل در آن درج نگردیده است ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ارسال رزومه و حضور برای اجرای مراحل فراخوان به صورت رایگان می باشد.بدیهی است این موضوع به منزله استخدام ( آزمایشی، قطعی و ....) نخواهد بود وهیچ گونه تعهدی در قبال آن برای این موسسه ایجاد نمی گردد.