• تاریخ: 94/9/25

با تلاش و همت مرکز بودجه و پالایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی اولین نشست مدیران مالی دانشگاه های طرف قرارداد و مدیران موسسه کارآفرینان آوا سلامت روز چهارشنبه 25 آذر ماه در سالن همایش های دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رفع موانع و چالش های موجود در پرداخت به موقع حقوق پرستاران و نیروهای شرکتی تشکیل گردید،آقای جعفری نماینده مرکز بودجه و پالایش عملکرد به عنوان مسئول برگزاری همایش، ضمن خیر مقدم به بیان اهداف جلسه پرداختند . ایشان با تشریح مشکلات و مسائل، دستیابی به راه حل های مناسب به منظور پرداخت به موقع حقوق نیروهای شرکتی را از برنامه های همایش اعلام نمودند. سپس آقای فردی مدیرعامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت با قدر دانی از دست اندرکاران نشست مشترک، برگزاری اینگونه جلسات را در تبیین اهداف و برنامه¬ها و بازنگری فرآیندهای کار بسیار مفید و سازنده توصیف نموده و موفقیت را حاصل تلاش گروهی و فهم مشترک از واقعیت ها و اولویت ها بیان نمودند. ایشان اضافه کردند موسسه به سرعت در مسیر تکامل و رفع مشکلات گام برداشته تا بتواند اسباب رضایت مندی همکاران محترم شرکتی را فراهم و دغدغه مدیران ارشد وزارت متبوع را از این بابت رفع نماید. در این گردهمایی مدیران مالی دانشگاه ها با بیان نقطه نظرات خود آمادگی خود را جهت مساعدت در حل مشکلات اعلام و در پایان با جمع بندی مطالب مطرح شده مقرر شد به زودی کارگروهی برای تدوین الگوهای مناسب و اصلاح فرآیندها انتخاب شوند.