• تاریخ: 94/11/18

مدیرعامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت که در همایش سراسری مدیران پرستاری دانشگاه¬های علوم پزشکی شرکت کرده بودند، توجه به امنیت شغلی و رفع نگرانی و دغدغه¬های فکری پرستاران آوا سلامت را امری ضروری عنوان نمودند. ایشان ضمن قدردانی از همه¬ی نیروهای شرکتی از مدیران پرستاری دانشگاه¬ها خواستند تا در رفع تبعیض از نیروهای شرکتی و تقویت عوامل انگیزشی همکاران آوا سلامت، نهایت سعی و تلاش را معمول داشته و شرایط را برای رشد و شکوفایی این نوع نیروها مهیا نمایند. ایشان رفتارهای حامیانه معاونت پرستاری را پشتوانه مهمی برای آوا سلامت دانسته و ابراز امیدواری کردند موسسه بتواند با بهره گیری از فضاهای مساعد پیش آمده منشأ خدمات ارزنده برای حوزه سلامت باشد. در پایان جلسه آقای فردی به سوالات حاضرین پاسخ دادند.