• تاریخ: 95/03/10

در راستای برنامه های آموزشی کارکنان موسسه کارآفرنیان آوا سلامت، سومین جلسه آموزشی عصر روز یکشنبه 9 خرداد 95 با حضور مدیران و کارشناسان موسسه در محل موسسه برگزار گردید

((مدیریت تعارض در سازمان)) موضوعی بود که ابعاد مختلف آن توسط آقای دکتر غلامرضا خاکی برای حاضرین تشریح و به عوامل ایجاد پویایی و تحرک سازمانی و همچنین گسترش فضایی رقابتی سالم و مبتنی بر اصول اخلاقی پرداخته شد