• تاریخ: 95/07/17

مدیر عامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت با حضور در همایش مدیران مالی دانشگاهها ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و همکاری آنان، به مدیران مالی دانشگاههایی که طی 6 ماهه اول سال 95، میانگین روزهای تاخیر در پرداخت حقوق پرستاری شرکتی را به کمتر از 5 روز رسانده اند لوح سپاس، اهدا نمودند.


آقای فردی موسسه آوا سلامت را متعلق به همه دانشگاهها دانستند و ابراز امیدواری کردند با همکاری دانشگاهها بزودی شاهد محقق شدن منویات مقام عالی وزارت دراین بخش باشیم و در جهت تقویت جایگاه و کرامت پرستاران شرکتی گام های اساسی را برداریم.


لازم به توضیح است که این همایش در روز 17 مهر ماه در دانشگاه تهران برگزار گردید.