• تاریخ: 95/07/30

مدیرعامل مؤسسه کار آفرینان آوا سلامت در همایش مدیران منابع انسانی دانشگاه های علوم پزشکی که در تاریخ 28 و 29 مهر ماه در مشهد مقدس برگزار گردید با اعلام این مطلب، عدالت را برآیند توسعه کرامت انسانی عنوان کردند..


آقای فردی در این همایش با پرداختن به تاریخچه شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در کشورهای پیشرفته و ایران، انعطاف پذیری کمی- کاهش ریسک ناشی از استخدام مستقیم، و کاهش هزینه های استخدام و نیروی کار را انگیزه اصلی سازمان های کاربر در استفاده از شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی بیان داشتند. ایشان در ادامه به پاره ای از معضلات و مشکلات پیمانکاران نیروی انسانی در ایران اشاره نمودند : تشکیلات نامناسب – فقدان مدیریت دانش – عدم تعادل بین اختیارات و مسئولیت های پیمانکار و کارفرما – مشکلات مالی – عدم امنیت شغلی نیروی شرکتی و احساس بی عدالتی از جملۀ این مشکلات می باشد.


آقای فردی در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده توسط مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت طی حدود یکسال و نیم گذشته، انعقاد 30 قرارداد با 20 دانشگاه و تحت پوشش گرفتن بیش از 7000 نفر را توفیق بزرگی برای مؤسسه قلمداد نموده و اظهار امیدواری کردند تا پایان سال این تعداد بالغ بر ده هزار نفرگردد.


ایشان احساس بی عدالتی توسط نیروهای شرکتی را زیان بار و مانع بالندگی سازمان عنوان نمود و از مدیران منابع انسانی خواست در ایجاد و ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان شرکتی و رعایت اصل برابری این نوع نیروها با افراد مشابه رسمی همکاری و مساعدت نمایند.


در این همایش به سه نفر از مدیران منابع انسانی از سوی مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت لوح سپاس اهداء گردید