• تاریخ: 94/8/11

اولین گردهمائی نمایندگان موسسه کارآفرینان آوا سلامت (مستقر در دانشگاه­ها) و مدیران ستادی موسسه روز چهارشنبه مورخ 94/08/06 در تهران برگزار گردید. در این نشست که با هدف هم اندیشی جهت رفع موانع و مشکلات موجود صورت گرفته بود آقای سلمانی رئیس هیات مدیره ضمن خیر مقدم به حاضرین، نمایندگان را سفیران موسسه معرفی نموده و بر لزوم رفتار صحیح نماینده­ها جهت حفظ ارزش­های مادی و معنوی کارکنان تأکید کردند. در ادامه جلسه آقای دکتر خاکی در مباحث آموزشی خود به تبیین ویژگی­ها­ی سازمانی نمایندگان کارآمد پرداختند. ایشان تعلق خاطر سازمانی را نوعی پیوستگی عاطفی و روانی با سازمان عنوان نمودند که در آن فرد، سازمان و اجزای آن را از خود می­داند و بر عضویت خود در سازمان می بالد. دکتر خاکی در ادامه بخش آموزشی جلسه به 21 نکته برای حفظ سلامت روان افراد و سازمان اشاره داشتند. تقدیر از نمایندگان برتر، طرح و بررسی چالش­ها، بیان تجربیات توسط نمایندگان از بخش­های دیگر این همایش بود. در پایان جلسه آقای فردی مدیرعامل موسسه ضمن جمع بندی مسائل مطرح شده، کار هوشمندانه بجای پرکاری را یادآور و خلاقیت را حاصل عنصر دانش –مهارت و انگیزش عنوان کردند. وی با تأکید بر جایگاه و نقش مهم نمایندگان، توجه به فرصت ها و تهدید­ها را مهم دانسته و از نمایندگان و مدیران موسسه خواستند به حاکمیت تفکرات سیستمی و تدوین برنامه­های جامع و راهبردی کمک نمایند.