• تاریخ: 95/10/12

اطلاعات و اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی اسفراین بر روی سایت قرار گرفت. در زیر فایل اسامی پذیرفته شدگان جهت دانلود قرار گرفته است.
برای دانلود فایل نتایج کلیک کنید