• تاریخ: 94/7/20

مدیر عامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت که به منظور بررسی مسائل و مشکلات کارکنان این موسسه به اهواز سفر کرده بود ضمن دیدار با مدیران دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تعدادی از منتخبین پرستاران و کارکنان آوا سلامت دیدار و گفتگو کرد.
آقای فردی نیروی انسانی را سرمایه اصلی سازمان عنوان کرد و با اشاره به نقش و جایگاه ویژه پرستاران در ارتقا سطح رضایت‌مندی بیماران، پرداختن به مشکلات و مسائل همکاران را از اهم وظائف موسسه توصیف نمود .
ایشان صیانت از سرمایه های انسانی و حفظ کرامت آنان را از اهداف موسسه دانستند و اعلام نمودند با همدلی و همکاری سایر بخش‌های ذیربط به‌سرعت به سمت این جایگاه حرکت خواهیم کرد.